MCH-5 CNG

MCH-10/14 CNG

MCH-20/24 CNG

Branislav Savić
Direktor

Aleksandar Kevrešan

Sofija Savić


ALEXGAS d.o.o. Novi Sad, Braće Krkljuš 15, Novi Sad Telefoni: 064/144-29-69, 064/33-88-924
Šifra delatnosti: 4690 Matični broj: 20311240 PIB: 105090727 Tekući računi: 275-10222099106-39